Skånska Filmproducentföreningen
, med säte i Malmö, består av ett antal produktionsbolag runt om i Skåne som arbetar med film och tv-produktioner.

Vi har som ändamål att skapa ett nätverk för skånska filmproducenter för att kunna samverka och stödja varandra. Tillsammans syns vi bättre och kan föra talan i gemensamma frågor.

Föreningens medlemmar har i uppgift att göra de skånska produktionsbolagen synliga och aktivt delta och påverka den skånska filmmiljön och dess villkor.

Skånska Filmproducentföreningen träffas regelbundet och arbetar bl.a. för att finna alternativa finansieringsformer för att stärka producenter/produktionsbolag i regionen, skapa ökad service och handledning för bolag och deras projekt i ansökningsförfarande samt att satsa på välutvecklade, kvalitativa utbildningar i regionen.

Föreningens medlemmar har i uppgift att göra de skånska produktionsbolagen synliga och aktivt delta och påverka den skånska filmmiljön och dess villkor.

Aktivt medlemskap i föreningen kan beviljas skånska företag som driver kontinuerlig produktion av svensk långfilm, dokumentärfilm och/eller tv-drama och har sin huvudsakliga inkomst därifrån.