Frågor, medlemskap, etc. – kontakta oss på email:

Molly Björkman Sjöwall, sekreterare:

info@producentforeningen.se